Historia Parafii

Historia Parafii
Historia Parafii

Historia Czuchowa sięga XIII w. Z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o naszej miejscowości. Początkowo była to wieś rycerska, należąca do właścicieli Dębieńska. Jej usamodzielnienie nastąpiło w okresie wojny trzydziestoletniej (1618 - 1648). Wtedy zamieszkiwało tu 139 chłopów; osada posiadała też dwa młyny. Z biegiem lat rozwijająca się miejscowość przechodziła w ręce kolejnych właścicieli. Wciąż jednak nie posiadała swojego kościoła. Mieszkańcy musieli chodzić na niedzielne Msze święte do odległego Dębieńska, co - zwłaszcza zimą - było bardzo uciążliwe.

W latach 20-tych XX w. 3000 tys. mieszkańców Czuchowa zaczęło w końcu realizować marzenie o własnej świątyni. 4 grudnia 1923 r. w kaplicy w starej szkole została odprawiona pierwsza Msza święta. 12 kwietnia 1926 r. do Czuchowa przybył ks. Alojzy Mori pierwszy proboszcz naszej parafii, erygowanej 1 maja 1926 roku. Pół roku wystarczyło, by - dzięki zaangażowaniu proboszcza i parafian - spełniło się marzenie wielu pokoleń Czuchowian. Budowę kościoła rozpoczęto w uroczystość św. Piotra i Pawła, a na Boże Narodzenie odprawiono już pierwszą Pasterkę. Pod koniec 1927 roku budowniczy naszej świątyni, nie posiadając polskiego obywatelstwa, musiał opuścić parafię. Zastąpił go na okres pół roku ks. Józef Knosała. W latach 1928-1934 urząd proboszcza pełnił ks. Piotr Kowolik. W tym czasie parafia uzyskała pełną samodzielność, a świątynię, konsekrowaną 21 maja 1933 r., wyposażono m.in. w dzwony i stacje drogi krzyżowej. Wcześniej, w 1931 r. ukończono budowę probostwa. W roku 1934 proboszczem został ks. Ryszard Broda. W czasie II wojny światowej zastąpił go ks. Jan Teichman a w latach 1945-1960 urząd ten sprawował ks. Alfons Fross. Jego następca ks. Piotr Klyczka (1960-1974) przyczynił się do odnowienia świątyni. Wyremontowano kościół i probostwo, zakupiono nowe dzwony (3 z 4 zabrali w czasie wojny Niemcy), ogrodzono cmentarz... Po nagłej śmierci ks. Klyczki proboszczem został ks. Lucjan Wawrzyńczyk. W czasie jego osiemnastoletniej posługi przeprowadzono m.in. malowanie kościoła i remont dachu. W 1992 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł na rentę i do śmierci w 1996 r. pełnił posługę duszpasterską w kaplicy w Zazdrości. W 1992 r. swoją funkcje objął obecny proboszcz ks. Michał Matejczyk. Od tego czasu bardzo zmienił się kościół i cmentarz. Wyremontowano też zabytkową, pochodzącą z I połowy XIX w kaplicę, na ul. 3 Maja z figurą Maryi.

Historia Parafii