Historia kościoła

Historia Czuchowa sięga XIII w. Z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki o naszej miejscowości.

 

Początkowo była to wieś rycerska, należąca do właścicieli Dębieńska. Jej usamodzielnienie nastąpiło w okresie wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648). Wtedy zamieszkiwało tu 139 chłopów; osada posiadała też dwa młyny. Z biegiem lat rozwijająca się

miejscowość przechodziła w ręce kolejnych właścicieli. Wciąż jednak nie posiadała swojego kościoła. Mieszkańcy musieli chodzić na niedzielne Msze święte do odległego Dębieńska, co - zwłaszcza zimą - było bardzo uciążliwe.

 

 

 

W latach 20-tych XX w. 3000 tys. mieszkańców Czuchowa zaczęło w końcu realizować marzenie o własnej świątyni. 4 grudnia 1923 r. w kaplicy w starej szkole została odprawiona pierwsza

Msza święta. 12 kwietnia 1926 r. do Czuchowa przybył ks. Alojzy Mori – pierwszy proboszcz naszej parafii, erygowanej 1 maja 1926 roku. Pół roku wystarczyło, by - dzięki zaangażowaniu proboszcza i parafian - spełniło się marzenie wielu pokoleń Czuchowian.

Budowę kościoła

rozpoczęto w uroczystość św. Piotra i Pawła, a na Boże Narodzenie odprawiono już pierwszą Pasterkę. Pod koniec 1927 roku budowniczy naszej świątyni, nie posiadając polskiego obywatelstwa, musiał opuścić parafię. Zastąpił go na okres pół roku ks. Józef Knosała. W latach 1928-1934 urząd proboszcza pełnił ks. Piotr Kowolik. W tym czasie parafia uzyskała pełną samodzielność, a świątynię, konsekrowaną 21 maja 1933 r., wyposażono m.in. w dzwony i stacje drogi krzyżowej. Wcześniej, w 1931 r. ukończono budowę probostwa. W roku 1934 proboszczem został ks. Ryszard Broda. W czasie II wojny światowej zastąpił go ks. Jan Teichman a w latach 1945-1960 urząd ten sprawował ks. Alfons Fross. Jego następca ks. Piotr Klyczka (1960-1974) przyczynił się do odnowienia świątyni. Wyremontowano kościół i probostwo, zakupiono nowe dzwony (3 z 4 zabrali w czasie wojny Niemcy), ogrodzono cmentarz... Po nagłej śmierci ks. Klyczki proboszczem został ks. Lucjan Wawrzyńczyk. W czasie jego osiemnastoletniej posługi przeprowadzono m.in. malowanie kościoła i remont dachu. W 1992 r. ze względu na stan zdrowia przeszedł na rentę i do śmierci w 1996 r. pełnił posługę duszpasterską w kaplicy w Zazdrości. W 1992 r. swoją funkcje objął obecny proboszcz ks. Michał Matejczyk. Od tego czasu bardzo zmienił się kościół i cmentarz. Wyremontowano też zabytkową, pochodzącą z I połowy XIX w kaplicę, na ul. 3 Maja z figurą Maryi.

 

 

Poprzedni proboszczowie:

Alojzy Mori, lokalista 1926-1927(na zdjęciu), administrator 1927 ks. Piotr Kowolik 1928-1934 ks.Ryszard Broda 1934-1940 ks. Jan Teichmanm, administrator 1941-1945 ks. dr Alfons Fross, administrator 1945-1957, proboszcz 1957-1960 ks. Piotr Klyczka 1960-1974 ks. Lucjan Wawrzyńczyk 1974-1992, ks. Michał Matejczyk 1992-2015

Kapłani pochodzący z parafii:

ks. Mieczysław Mazanek 1938 ks.kan.dr Antoni Reginek 1972 ks. Krystian Gajek 1987 ks. Mirosław Krzyżowski 1994,ks. Arkadiusz Borowski (2003), ks. Michał Stefan (2003)

Kapłani pochowani na miejscowym cmentarzu:

ks. Piotr Klyczka 1974, ks. Lucjan Wawrzyńczyk 1996