Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

ks. Łukasz Płaszewski
tel. 519 318 959
delegat.dm@archidiecezjakatowicka.pl
adres do korespondencji:
skr. poczt. 206, 40-950 Katowice

Chcesz nas wspomóc?

Dołóż cegiełkę do działania parafii.